1
2
3
4
5
ماموریت، چشم انداز و اهداف
ماموریت :
ماموریت شرکت فولاد کاوه جنوب کیش فعالیت در زنجیره کامل تولید فولاد از چرخه معدن تا مقاطع فولادی و با اتکا به نیروی انسانی توانا، بکارگیری برترین تکنولوژی های جهانی و رعایت استانداردهای زیست محیطی ضمن ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی نسبت به رعایت حقوق ذینفعان می باشد.


چشم انداز :
یکی از سه بنگاه برتر در تولید و صادرات فولاد با کیفیت جهانی در کشور


اهداف کلان شرکت :
۱- کسب سهم ۱۰ درصدی از تولید فولاد در افق سند چشم انداز کشور
۲- افزایش سهم صادرات
۳- کاهش بهای تمام شده
۴- افزایش بهره وری سازمان
۵- بهبود موقعیت رقابتی
۶- جلب اعتماد در رضایت مشتریان
۷- بکارگیری منابع انسانی متخصص و کارامد