1
2
3
4
5
تحقیق و توسعه
تحقیقات و توسعه ( R&D )

در فرآیند تحقیق و توسعه، ابتدا میزان کمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول معین ‌می‌شود. سپس با انجام یک کار تیمی ‌منسجم، متشکل از متخصصان و محققان رشته‌های مختلف علوم پایه و مهندسی به همراه مدیریت و سازماندهی مناسب سعی ‌می‌شود مدارک و نقشه‌های خاص طراحی محصول به دست آید.
با در نظر گرفتن مشخصات، هدف و شرایط طراحی محصول، استانداردهای ملی و با پوشش دادن نقاط مجهول و ناشناخته سعی ‌می‌شود مراحل نمونه‌سازی و تولید نیمه‌صنعتی و در صورت لزوم ساخت و تولید محصول انجام گردد.
فعالیتهای تحقیق و توسعه به مفهوم عام همیشه دو محصول را به همراه داشته است : یکی دانش و معلومات و دیگری فنآوری.
نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه در ایجاد فنآوری تا حدی است که اندیشمندان گفته‌اند : فنآوری محصولی است که در کارخانجات تحقیق و توسعه تولید شده است. فنآوری، شاه کلید توسعه و نیرومندترین عامل تحول اقتصادی در جوامع است. در اطلس فنآوری، مبحث فنآوری ترکیب پیچیده‌ای از چهار عنصر به شرح زیر معرفی گردیده است:

• سخت‌افزار و ماشین‌آلات
• دانش فنی یا ابزار اطلاعاتی
• توانایی‌ها شامل مهارتها و ابتکارات انسانی
• سازماندهی و مدیریت فناوری شامل مکانیسمهایی است که برای تسهیل در ادغام مؤثر عناصر بالا مورد نیاز است.

واحد تحقیق و توسعه در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در راستای پیشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی شرکت با هدف گسترش فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه و با تکیه بر دانش متخصصین شرکت و با اهداف ذیل آغاز به فعالیت نموده است :

- درک و بهبود فرآیند تولید
- اجرا و مستند سازی فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه شامل پژوهش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه تولید و نمونه سازی و پردازش ایده های لازم جهت طراحی و تولید محصولات جدید
- سازماندهی پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر استراتژی های شرکت
- تحقیق و بررسی در مورد بهینه سازی محصولات تولیدی
- امکان سنجی پروژه های جدید
- همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی