1
2
3
4
5
فولاد سازی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از دو واحد بنام پروژه فولاد سازی فاز یک و فولاد سازی فاز دو با هدف تولید شمش فولاد(بیلت) در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس تشکیل شده است.
پروژه فولاد سازی فاز یک با ظرفیت تولید سالانه ۱/۲میلیون تن شمش بیلت در تاریخ ۰۶/۱۹/ ۸۹ آغاز و هم اکنون با ۷۹.۰۱% پیشرفت فیزیکی در دست اجرا می باشد.

پروژه فولاد سازی فاز دو شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید سالانه ۱/۲ میلیون تن شمش بیلت در سال طی مصوبه ابلاغیه دی ماه ۱۳۹۱ آغاز و هم اکنون با ۲۵.۷۸% پیشرفت فیزیکی در دست اجرا می باشد.

 تولید شمش بیلت خام با روش ریختگري در حقیقت محصول عملیات احیاي مستقیم سنگ آهن است که داراي عیار بالاي آهن میباشد و جایگزین مناسبی براي قراضه جهت ذوب در کوره قوس الکتریکی است. آهن اسفنجی به عنوان یک محصول میانی، خوراك فاز دوم پروژه است. این محصول تحت شماره ۲۷۱۰۱۴۱۰ در ISICشناخته شده است. محصول اصلی این پروژه، در واقع بیلت یا شمش فولاد است که در فاز دوم و پس از اجراي طرح تولید آهن اسفنجی عرضه خواهد شد.محصول اصلی شمش فولادی به شماره ISIC ۲۷۱۰۱۱۲۱ و شماره تعرفه گمرکی ۷۲۰۶ می باشد.شمش فولادی مترادف با تعریف بیلت درنظر گرفته شده است که دارای مقطع چهارگوش با سطح مقطع ۱۰۰ تا ۲۲۵ سانتی مترمربع بوده است و به مصرف تولید مقاطع فولادی و محصولات طویل می رسد.شمش تولیدی موردنظر از نوع فولاد ساختمانی و کم آلیاژ به ابعاد ۱۳۰×۱۳۰، ۱۵۰×۱۵۰، ۱۸۰×۱۸۰ میلیمتر می باشد.


پروژه فولاد سازی فاز یک

پروژه فولاد سازی فاز دو