1
2
3
4
5

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه عمومی خریدهای کوپلینگ اتصال سریع  و ترمز آگهی مناقصه عمومی خریدهای کوپلینگ اتصال سریع و ترمز
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر خرید های ۱- کوپلینگ اتصال سریع ۲- ترمز در تیپ های مختلف مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰       (تعداد بازدید : ۱۶۰)