1
2
3
4
5
مزایده ها و مناقصات

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه عمومی انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت آگهی مناقصه عمومی انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت را از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد به پیمانکار معتبر و واجد شرایط عمومی ذیل واگذار نماید.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸       (تعداد بازدید : ۹)

مناقصه پیمانکار نیروی انسانی مناقصه پیمانکار نیروی انسانی
این شرکت در نظر دارد پیمانکاری نیروی انسانی خود شامل نیروی انسانی ساده و فنی و پاکساز را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰       (تعداد بازدید : ۷۲)

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد متریال الکتریکال مورد نیاز شامل : Tray , Ladder و ملزومات مورد نیاز فاز ۲ کارخانه فولادسازی خود را از طریق مناقصه عمومی از تولیدکنندگان واجد صلاحیت خریداری نماید.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷       (تعداد بازدید : ۸۲)

مناقصه خرید مواد اولیه مناقصه خرید مواد اولیه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز خود را مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳       (تعداد بازدید : ۳۲۰)