1
2
3
4
5
مزایده ها و مناقصات

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه عمومی خریدهای کوپلینگ اتصال سریع  و ترمز در تیپ های مختلف آگهی مناقصه عمومی خریدهای کوپلینگ اتصال سریع و ترمز در تیپ های مختلف
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر خرید های ۱- کوپلینگ اتصال سریع ۲- ترمز در تیپ های مختلف مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰       (تعداد بازدید : ۱۶۲)