1
2
3
4
5
مزایده ها و مناقصات

[آر اس اس] [آرشیو]
مناقصه شماره 971087  خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان مناقصه شماره ۹۷۱۰۸۷ خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای خود از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط در بندرعباس که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند اقدام نماید.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷       (تعداد بازدید : ۴۱)