1
2
3
4
5
کسب گواهی تعهد به تعالی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
کسب گواهی تعهد به تعالی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش  (تعداد بازدید : ۱۷۶۳)
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با پیاده سازی مدل تعالی EFQM موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی از سوی دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، این گواهینامه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ طی مراسمی رسمی در تهران به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش اعطاء شد.
شرکت فولاد کاوه پس از طی نمودن دوره های تعالی سازمانی، با به کارگیری روش خودارزیابی پرسشنامه- کارگاه، اقدام به خودارزیابی نمود. در این مرحله اظهارنامه تعالی سازمانی توسط تیم تعالی سازمان تدوین گردید. با انجام خودارزیابی تعالی، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان مشخص‌شده و برنامه‌ریزی جهت تحقق برنامه‌های بهبود صورت گرفت.
این مجموعه به‌منظور دریافت گواهینامه تعالی سازمانی، در سطح " اهتمام به تعالی" در جایزه ملی تعالی و پیشرفت ثبت‌نام و مطابق قوانین جایزه، تصویری از عملکرد سازمان در قالب مدل تعالی EFQM "اظهارنامه تعالی" آماده و به دبیرخانه جایزه ارائه کرد.
بر این اساس دبیرخانه جایزه تعالی، برنامه‌ریزی لازم را جهت فرآیند ارزیابی تعالی، انجام داده و مطابق برنامه زمان‌بندی، ارزیابی تعالی سازمان توسط ارزیابان تعالی ۲۶و ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۵ صورت گرفت.
نتیجه ارزیابی تعالی، در قالب همایش‌ توسط دبیرخانه جایزه تعالی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام و گواهینامه EFQM، به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش اهدا شد.
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش مترصد است با استفاده از مدل تعالی سازمانی و با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهاي اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی؛ زمینه پیشرفت و بهسازي سازمان را فراهم کند. این مدل، ابزاري براي سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را براي بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند.
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با استقرار این نظام سعی بر رشد و ارتقاءسطح سازمان در تمامی ابعاد، کسب رضایتمندي ارباب رجوع، کارکنان و سایر ذینفعان، ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان، تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت را در دستور کار خود قرار داده است.
با استقرار مدلهاي تعالی سازمانی مزایايی همچون خودارزیابی سازمان در ابعاد مختلف توسط کارکنان بر اساس الگوي تعالی سازمانی، امتیازدهی کمی به عملکرد سازمان بر اساس نتایج خودارزیابی، شناسایی نقاط قوت و زمینه هاي بهبود، بهبود عملکرد سازمان با توجه به نتایج خودارزیابی، توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان، مشارکت گسترده کارکنان در بهبود عملکرد، استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور ارتقاي سطح تعالی سازمانی، برخورداري از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر، مدیریت مبتنی بر فرایند هاي سازمانی، ارزیابی مبتنی برواقعیات، ارائه تصویر واقعی ازفعالیت هاي سازمان، تبادل تجربیات درون و برون سازمانی برای شرکت به همراه خواهد داشت.
گفتنی است مدل تعالی سازمانی و جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲ به‌منظور ایجاد فضای رقابتی، تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبودو انتقال تجربیات سازمان‌های موفق در ایران راه‌اندازی شده است. بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته‌اند با اجراء خودارزیابی تعالی از طریق مدل تعالی سازمانی، روش‌های نوین مدیریتی را در سازمان خود را شناسایی نمایند.
چارچوب اصلی جایزه ملی تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمانی EFQM است. آخرین ویرایش الگوی جایزه تعالی سازمانی، تحت عنوان الگوی تعالی سازمانی ویرایش سال ۹۳ از تجارب جوایز تعالی سال‌های قبل و مدل تعالی EFQM۲۰۱۳ الگوبرداری شده است.
با به‌کارگیری مدل تعالی سازمانی در فرآیند خودارزیابی تعالی ، نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود شناسایی‌شده و برنامه‌های بهبود تعیین و برنامه‌ریزی می‌شود. کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در بخش‌های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی حضور یابند.
در سالهای گذشته قبل نام جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی به جایزه ملی تعالی سازمانی تغییرنموده است.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
منبع : روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

جهت دانلود تصاویر مرتبط بر روی لینک زیر هر تصویر کلیک نمایید و سپس از تصویر مربوطه Save as  بگیرید.
تصاویر مرتبط
1
دانلود سایز بزرگ تصویر