1
2
3
4
5
تمدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
تمدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار   (تعداد بازدید : ۱۵۷۲)
موضوع فراخوان : جهت انجام عمليات انتقال ۵۰۰ هزار تن محصول شمش صادراتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به بندر شهيد رجائی و نقل و انتقالات داخل منطقه ويژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

بدین وسیله به آگاهی می رساند زمان تحویل پاکات فراخوان شناسایی پیمانکار با موضوع فوق الذکر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۰ تمدید گردیده است.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
منبع : روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش