1
2
3
4
5
آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۹ تامین نیروی انسانی ساده و فنی
آگهی مناقصه عمومی شماره 971089 تامین نیروی انسانی ساده و فنی  (تعداد بازدید : ۱۹۷)
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد تامین نیروی انسانی ساده و فنی ( پاکساز صنعتی ) و نیروی انسانی ساده و ماهر خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷/۰۸/۱۹  در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت فولا کاوه جنوب کیش به نشانی :
بندرعباس – کیلومتر ۱۳ جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس تسلیم و رسید دريافت نمايند.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۹-۸۸۹۱۶۵۴۷-۰۲۱ داخلی ۲۲۳۴ آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

* جهت دریافت اسناد مناقصه بر روی فایل های زیر کلیک نمائید.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
منبع : روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش