سه شنبه 4 آذر 1399

فولاد سازی

  • کوره قوس الکتریک
  • کوره پاتیلی
  • ریخته گری مداوم