دوشنبه 3 مهر 1402

آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه فولاد کاوه جنوب کیش با هدف حفظ و بهبود مستمر کیفیت طی برنامه ریزی های مدون و مطابق با دستورالعمل های استاندارد در ایستگاه های تعریف شده اقدام به نمونه برداری، تست و آنالیز مواد ورودی و محصولات نهایی می نماید. همچنین آزمایشگاه در راستای نگهداری بهتر تجهیزات و کنترل خوردگی آزمایشگاه اقدام به انجام نمونه برداری و آنالیز نمونه های آب و روغن و روانکارها می نماید.

در راستای ارتقاء کیفیت محصولات، آزمایشگاه از ابتدای تولید و در طول مسیر تولید تا دستیابی به محصول نهایی به عنوان هدایت گر عمل می کند و محصولات شرکت را طبق خط مشی کیفی و بر اساس استانداردها و رضایت مشتری تست، آنالیز و کنترل می کند.