• پنجشنبه 2 مرداد 1399 ساعت 13:16
  • دسته بندی : فیلم
عملیات تست آزمایشی آرک اولیه کوره قوس الکتریکی فاز 2 فولادسازی

شرح : عملیات تست آزمایشی آرک اولیه کوره قوس الکتریکی فاز 2 فولادسازی