چهارشنبه 27 تیر 1403

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی

همکاران گرامی میتوانند با انتخاب یک کتاب برای خود و یک کتاب برای همسر در مسابقه کتابخوانی شرکت نمایند. بعد از توزیع کتاب همکاران پس از مطالعه و خلاصه نویسی آن میتوانند در این مسابقه شرکت نمایند. اطلاعات تکمیلی و بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ورود به صفحه ثبت نام مسابقه کتابخوانی

نظرات