چهارشنبه 27 تیر 1403

خرید داخلی

واحد خرید ماشین آلات و قطعات یدکی داخلی مسئول خرید تجهیزات، کالا و خدمات برای شرکت می باشد. این واحد با مقایسه قیمت ها و کیفیت کالاها و خدمات، بهترین و ارزشمند ترین آنها را برای شرکت تهیه می کند.

واحد خرید ماشین آلات و قطعات یدکی داخلی با ایجاد ارتباط مناسب با بخش های مختلف از نیازهای آنها به کالا و تجهیزات و یا خدمات آگاهی می یابد. سپس با جستجوی وسیع در بازار داخلی و شناسایی تامین کنندگان موجود، بهترین آنها از نظر قیمت و کیفیت محصولات را انتخاب می کند.

رییس خرید داخلی

نام و نام‌خانوادگی دفتر تلفن داخلی مستقیم نمابر ایمیل
مهندس محسن محبی بندرعباس 076-33530280 8847 076-33530338 Mohebbi@sksco.ir