سه شنبه 29 مهر 1399

فاز دوم فولاد سازی

فاز دوم فولاد سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید سالیانه ۱.۲ میلیون تن در سال در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در مجاورت پروژه فولاد سازی فاز ۱ طی مصوبه ابلاغیه دی ماه ۱۳۹۱ شروع و طبق پیش بینی های صورت گرفته بایستی در دی ماه ۱۳۹۷ به پایان و در فاز بهره برداری قرار گیرد. هدف از اجرای این طرح افزایش تولید مجتمع از ۱.۲ میلیون تن به ۲.۴ میلیون تن بیلت در سال می باشد.

شمش تولیدی موردنظر از نوع بیلت با سطح مقاطع ۱۳۰ * ۱۳۰ ، ۱۵۰ * ۱۵۰ ، ۲۰۰ * ۲۰۰ میلیمتر با طول های ۶ و ۱۲ متری می باشد. شایان ذکر است درصد پیشرفت فیزیکی فاز دوم فولادسازی تا انتهای آبان ۹۵ برابر با ۳۷.۰۹% میباشد. مراحل اجرای ساخت کارخانه طبق موارد مطروحه در ذیل در حال انجام می باشد:

  • فعالیت های سیویل

    بخش اصلی فعالیت های سیویل (۷۰%) در نواحی اصلی سالن ذوب و ریخته گری صورت گرفته و آماده نصب اسکلت فلزی و تجهیزات اصلی میباشد و هم اکنون نیز عمده فعالیت های سیویل در بخش سیستم خنک کننده آب در حال انجام میباشد .

  • اسکلت فلزی

    ۵.۱۸۰ تن اسکلت فلزی وارد سایت و ۳.۶۷۶ تن نصب گردیده است . تناژ نصب شده مربوط به سالن ذوب، ریخته گری و سیستم انتقال مواد می باشد.

  • فرآیند تولید آهن اسفنجی

    توسط نوار نقاله از واحد احیاء مستقیم مجاور به کارخانه فولاد سازی حمل شده و در مخازن پیش بینی شده ذخیره می شوند . مخازنی نیز جهت ذخیره آهک و فرو آلیاژ ها پیش بینی شده است که همگی توسط نوار نقاله های انتقال وارد کارخانه فولاد سازی می گردند. ابتدا قراضه توسط جرثقیلی به داخل سبد های قراضه ریخته شده و توسط ماشین انتقال به سالن فولاد سازی منتقل و در کوره شارژ میگردد . از طرفی آهن اسفنجی و آهک توسط نوار نقاله ای به داخل مخازن نگهداری مواد و از آنجا به داخل کوره شارژ میگردند . سپس کوره قوس الکتریکی شروع به ذوب گیری میکند که مدت زمان عملیات ذوب حدود ۶۰ دقیقه از زمان شارژ مواد اولیه تا تخلیه کامل کوره پیش بینی شده است . پس از آماده سازی فولاد مذاب، مذاب از کوره قوس الکتریکی به داخل پاتیل ریخته شده و توسط ماشین حمل پاتیل از زیر کوره قوس الکتریکی خارج و توسط جرثقیل به ایستگاه بعدی (کوره پاتیلی) جهت آلیاژ سازی و عملیات پایش منتقل می شود . پس از تکمیل عملیات آلیاژ سازی، مذاب آماده شده توسط ماشین حمل پاتیل از زیر کوره پاتیلی خارج و توسط جرثقیل به بخش ریخته گری مداوم انتقال پیدا میکند . در ایستگاه ریخته گری، مذاب پس از عبور از خطوط دستگاه ریخته گری مداوم و انجام مراحل شکل دهی ،برش و خنک نمودن ، شماره گذاری و توزین ، شمش ها به انبار محصول انتقال می یابند و در آنجا آماده بارگیری می شوند.

ردیف فعالیت واحد کل باقیمانده
۱ اجرای شمع عدد ۱.۵۰۱ ۲۱۹
۲ بتن ریزی (شمع، مگر، اصلی) مترمکعب ۶۴.۶۰۲ ۶.۸۴۲
۳ آرماتوربندی تن ۶.۳۴۵ ۲.۶۴۳
۴ خاکبرداری مترمکعب ۲۶۰.۷۴۵ ۱۱۵.۵۸۴
۵ نصب اسکلت فلزی تن ۱۳.۰۰۰ ۸.۷۴۵