شنبه 26 خرداد 1403

تعالی سازمان

سرآمد شدن یک سازمان، فرآیندی پیوسته‌ است که با برنامه‌ریزی و هدفگذاری آغاز می‌گردد و در طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.هر سازمانی برای بقاء در محیط رقابتی موجود نیاز به نوآوری و بهبود دائم دارد. نقطه شروع هر تغییر و بهبود، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و شناسایی مشکلات است که عارضه خوانده می‌شود و این نقطه آغاز ورود در مسیر رشد و سرآمدی است.

سازمان‌ها در کنار پیاده سازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه و استانداردهای ایزو، علاقه مند به اجرا و پیاده سازی مدل‌های تعالی سازمانی نیز هستند. این مدل‌چارچوب مناسبی برای مدیریت و پیشرفت صنایع و کسب و کارها در دنیای رقابت است و به کارکنان این امکان را می‌دهد تا روابط علّی موجود بین عملکرد سازمان و نتایج به‌‌دست‌آمده را بهتر درک نمایند.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در اولین سال حضور خود در جایزه ملی تعالی و پیشرفت، به پشتوانه بلوغ سازمان و با بهره‌گیری از روش ترکیبی "پرسشنامه و کارگاهی"، موفق به دریافت گواهینامه تعهد به تعالی در سال1395 گردید. این موفقیت شروع تازه‌ای در جهت گام نهادن در افق مسیرپیشرفت وتعالی شرکت بود ، از این رو به منظورکسب موفقیت‌های بیشتر ودسترسی به بالاترین سطح در جایزه ملی تعالی و پیشرفت ومطابق با هدف تعیین شده ،شرکت اقدام به تشکیل کارگروه‌های مختلف وبرگزاری جلسات متعدد در این خصوص نمود وبراساس بازخوردهای خروجی حاصل از گزارش ارزیابی سال قبل وتبدیل آنان به پروژه‌های بهبود وپیگیری جهت اجرا و خاتمه هریک از آنها ، موفق به دریافت تقدیرنامه در سطح تک ستاره در سال 1396 از سوی دبیرخانه جایزه ملی تعالی وپیشرفت گردید.