سه شنبه 30 دی 1399

پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه‌‌ها (30 آذرماه ۱۳۹۹)

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پروژه درصد پیشرفت
پمپ های برداشت آب از دریا 92.12%
خط انتقال GRV %۱۰۰
RO۱ 97.20%
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ 89.02%
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۱۰۰

زیرساخت

پروژه درصد پیشرفت
تامین گاز %۱۰۰
تامین برق 94.78%
تصفیه خانه فاضلاب 96.91%

فولادسازی

پروژه درصد پیشرفت
فولاد سازی فاز یک %۱۰۰
فولاد سازی فاز دو 92.76%

آهن سازی‌

پروژه درصد پیشرفت
احیا %۱۰۰