سه شنبه 6 آبان 1399

پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه‌‌ها (۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹)

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پروژه درصد پیشرفت
پمپ های برداشت آب از دریا %۸۳.۱۷
خط انتقال GRV %۱۰۰
خط انتقال GRP %۱۰۰
RO۱ %۹۴.۰۳
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ %۸۹.۰۲
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۹۴.۱۶

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پروژه درصد پیشرفت
تامین گاز %۱۰۰
تامین برق %۹۱.۶۲
راه آهن %۳۵.۷۶
تصفیه خانه فاضلاب %۹۵.۰۴

فولادسازی

پروژه درصد پیشرفت
فولاد سازی فاز یک %۹۶.۳۸
فولاد سازی فاز دو %۸۴.۳۵
گندله سازی -

آهن سازی‌

پروژه درصد پیشرفت
احیا %۱۰۰