پنجشنبه 6 آبان 1400

مهندسی تکنولوژی تولید

تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور می­توانند با توسعه خدمات مهندسی و تکنولوژی در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات از طریق راهکارهایی نظیر بهینه سازی مصارف انرژی و مواد اولیه، توسعه سبد محصولات کیفی، اصلاح و بهبود فرآیندهای تولیدی و ... رقابت پذیری خود با سایر شرکت های فولادی را افزایش دهند. در همین راستا، واحد مهندسی تکنولوژی تولید در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در جهت دستیابی به اهداف سازمانی و حفظ بازار رقابت محصول و نیل به اهداف ذیل آغاز به فعالیت نموده است:

  1. شناسایی و رفع مشکلات تکنولوژیک و فرآیندی سازمان در حوزه آهن سازی و فولادسازی
  2. تدوین دستورالعمل های فرآیندی مختلف تولید
  3. تلاش در راستای بهینه سازی فرآیند تولید
  4. بررسی و پایش پروسه تولید
  5. تلاش در راستای بهبود مصارف انرژی، مواد اولیه و مواد کمکی افزودنی
  6. امکان سنجی تولید گریدهای جدید با هدف توسعه سبد محصولات
  7. اجرای فرآیند تخصیص گرید داخلی (ISG) محصولات