سه شنبه 29 مهر 1399

واحد آهن سازی

واحدهای احیای مستقیم

این واحدها یکی از بخش های میانی فرآیند تولید فولاد به حساب می آید و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این واحدها، با استفاده از گاز احیایی، گندله سنگ آهن، احیاء و به آهن اسفنجی تبدیل می شود . آهن اسفنجی تولیدی نیز جهت شارژ به کوره های قوس الکتریکی بخش فولادسازی ارسال می شود. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش مجهز به دو واحد احیای مستقیم به روش میدرکس و با ظرفیت 1.8 میلیون تن است که از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ عملیات بهره برداری از آنها آغاز گردیده است ، در فرآیند میدرکس، گندله ی سنگ آهن تولید شده در واحدهای گندله سازی پس از سرند شدن و پوشش دهی سطحی با آهک به کمک نوارنقاله به مخزن تغذیه ی بالای کوره ارسال و از طریق آن به طور یکنواخت در داخل کوره احیای مستقیم توزیع می گردد. کوره احیا از نوع استوانه ای و از دو بخش فوقانی و تحتانی تشکیل شده است .

قسمت بالایی کوره در واقع منطقه ی اصلی احیاست که در آن گندله توسط جریان گاز احیایی متشکل از هیدروژن و منواکسید کربن، احیاء می شود. گاز احیایی تولید شده در ریفورمر، با دمایی بین ۷۸۰-۸۷۰ درجه سانتیگراد بسته به نرخ تولید و نوع گندله وارد قسمت فوقانی کوره و ضمن حرکت به سمت بالا با گندله های اکسید آهن ، که در جهت عکس جریان گاز از بالای کوره به سمت پایین در حرکت هستند، برخورد کرده و اکسیژن موجود در گندله ی سنگ آهن را گرفته و باعث ایجاد تخلخل در گندله می شود. به محصول این فرآیند آهن اسفنجی گفته می شود.

دومین قسمت هر واحد میدرکس را رآکتور تولید گاز احیایی یا ریفورمر تشکیل می دهد که در این رآکتور مخلوط گاز طبیعی و گاز برگشتی از کوره در محدوده ۱۰۷۰ - ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و در حضور کاتالیزور به گاز احیایی تبدیل می گردد. جهت تامین حرارت مورد نیاز برای فرآیند شکست گاز ، مشعل هایی در قسمت تحتانی ریفورمر تعبیه شده است. سوخت مشعل ها مخلوطی از گاز برگشتی از کوره و گاز طبیعی است. گازهای حاصل از احتراق در ریفورمر توسط داکتهایی جمع آوری و پس از خروج با دمایی بین ۱۰۷۰ - ۱۱۰۰ درجه ی سانتی گراد به بازیاب کننده حرارتی یا ریکوپراتور هدایت می شوند.

ریکوپراتور در واقع سومین قسمت اصلی فرآیند میدرکس است. در ریکوپراتور شبکه هایی از لوله های فولادی به نام تیوب باندل قرار گرفته است که به صورت مبدل حرارتی عمل می کند و در آنها از حرارت گازهای ناشی از احتراق برای پیش گرمایش هوای مصرفی در مشعل های ریفورمر ، گاز طبیعی و گاز برگشتی از کوره استفاده می شود. گاز های حاصل از احتراق پس از مبادله ی حرارتی در ریکوپراتور از این قسمت خارج و از طریق دودکش اصلی به هوا تخلیه می شوند.