جمعه 2 آبان 1399

قوانین، مقررات و استانداردها

آیین نامه های ایمنی

 1. دستورالعمل آمادگی و واکنش در برابر نشت مواد رادیواکتیو
 2. دستورالعمل HSE در عملیات حفاری و گودبرداری
 3. دستورالعمل HSE ابزارآلات
 4. دستورالعمل HSE ادوات بالابر
 5. دستورالعمل HSE استفاده از سبد حمل نفر
 6. دستورالعمل HSE انبار
 7. دستورالعمل HSE انجام فعالیت الکتریکی
 8. دستورالعمل HSE برق
 9. دستورالعمل HSE بهره برداری ، راه اندازی و نگهداری از کانوایر
 10. دستورالعمل HSE پست برق GIS
 11. دستورالعمل HSE پیمانکاران
 12. دستورالعمل HSE جوشکاری و برشکاری
 13. دستورالعمل HSE در آزمایشگاه ها
 14. دستورالعمل HSE ریخته گری
 15. دستورالعمل HSE کار با ابزارهای بادی و کمپرسور
 16. دستورالعمل HSE کار با مخازن تحت فشار
 17. دستورالعمل HSE کاربا ماشین آلات سنگین
 18. دستورالعمل HSE لیفتراک
 19. دستورالعمل HSEبهره برداری آب شیرین کن
 20. دستورالعمل HSEحمل تجهیزات با جرثقیل
 21. دستورالعمل HSEدر عملیات سند بلاست
 22. دستورالعمل HSEکار در ارتفاع و داربست بندی
 23. دستورالعمل ایمنی،بهداشت و زیست محیطی کار با دستگاه پرس
 24. دستورالعمل ایمنی،بهداشت و محیط زیست کار با دستگاه تراش
 25. دستورالعمل ایمنی،بهداشت و محیط زیست کار با دستگاههای دوار
 26. دستورالعمل پروانه صدورانجام کار ایمن (P.T.W)
 27. دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی
 28. دستورالعمل جلسات و کمیته های ایمنی، بهداشت
 29. دستورالعمل صدور مجوز ورود خودرو به شرکت
 30. دستورالعمل علامت گذاري و تابلوهاي هشداردهنده HSE
 31. دستورالعمل مدیریت ریسک های HSE و خطرات محیط کار
 32. دستورالعمل میزان جرائم HSE پیمانکاران
 33. دستورالعملHSE ورود افراد به فضاهاي بسته و مخازن
 34. دستورالعملHSE انجام فعالیت روی شبکه گاز
 35. دستورالعملHSE کاربرد سیلندرهای تحت فشار
 36. راهنمایی و رانندگی

آیین نامه های بهداشت و درمان

 1. دستور العمل جمع آوری پسماندهای درمانی
 2. دستورالعمل ارگونومی محیط کار
 3. دستورالعمل انجام معاینات شغلی کارکنان
 4. دستورالعمل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
 5. دستورالعمل بازدید های بهداشتی
 6. دستورالعمل بهداشت آب آشامیدنی
 7. دستورالعمل بهداشت عمومی
 8. دستورالعمل بهداشتی تهیه و طبخ و توزیع غذا در رستوران
 9. دستورالعمل ثبت و بررسی حوادث شغلی
 10. دستورالعمل درمانگاه
 11. دستورالعمل سمپاشی و طعمع گذاری علیه حشرات و جوندگان موذی
 12. دستورالعمل ضدعفونی کردن تجهیزات پزشکی و آمبولانس

آیین نامه های محیط زیست

 1. دستورالعمل کنترل واندازه گیری عوامل زیست محیطی
 2. دستورالعمل استقرارمدیریت سبز
 3. دستورالعمل روش اجرایی مقابله با شرایط اضطراری زیست محیطی
 4. دستورالعمل مديريت پسماند و ضايعات