چهارشنبه 27 تیر 1403

احیای مستقیم

این واحدها در واقع یکی از بخش های میانی فرآیند تولید فولاد به حساب می آیند و از این جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این واحدها، با استفاده از گاز احیایی، گندله سنگ آهن احیاء و به آهن اسفنجی تبدیل می شود آهن اسفنجی تولیدی نیز جهت شارژ به کوره های قوس الکتریکی بخش فولادسازی ارسال می شود. این شرکت دارای دو واحد احیای مستقیم به روش میدرکس و با مجموع ظرفیت سالیانه ۱.۸۵۶.۰۰۰ تن می باشد . این واحد در سه ماهه چهارم سال ۹۰ با شروع تولید آزمایشی ، با حضور ریاست محترم جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی نژاد به صورت رسمی افتتاح گردید .

ردیف فعالیت واحد مقدار
۱ بتن ریزی مترمکعب ۵۰.۰۰۰
۲ اسکلت فلزی تن ۷.۵۰۰
۳ نصب تجهیزات تن ۱۴.۵۰۰