شنبه 5 اسفند 1402

مسابقه سراسری عفاف و حجاب ویژه کارکنان و خانواده

مسابقه سراسری عفاف و حجاب ویژه کارکنان و خانواده

مرکز مقاومت بسیج بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مسابقه حجاب و عفاف را برای کلیه همکاران و اعضای خانواده آنها در بخش های زیر برگزار می نماید: بخش اول: پژوهش در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بخش دوم: نقاشی بخش سوم: مصاحبه بخش چهارم: داستان کوتاه بخش پنجم: خاطره نویسی

نظرات