شنبه 18 آذر 1402

گزارش تصویری/ بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

گزارش تصویری/ بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
گزارش تصویری/ بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

نظرات