چهارشنبه 27 تیر 1403
در راستای ارتقای آمادگی و بازآموزی کارکنان صورت گرفت؛

برگزاری مانور آتش‌نشانی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

برگزاری مانور آتش‌نشانی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
برگزاری مانور آتش‌نشانی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مانور آتش‌نشانی با هدف بازآموزی کارکنان و تیم واکنش در شرایط اضطراری با وظایف محوله و آمادگی بیشتر در هنگام بروز حادثه و همچنین بالا بردن سطح آگاهی کارکنان مختلف جهت شناسایی و آشنایی بیشتر با انواع حریق و همچنین کمک به آسیب‌دیدگان و مصدومان احتمالی در پست برق مجتمع شیرین‌سازی‌آب برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی فولاد کاوه جنوب کیش، این مانور به‌منظور بالا بردن توان جسمانی و عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی در محوطه‌های شرکت، ارزیابی توان و دانش تخصصی کارکنان عملیاتی ایستگاه‌های آتش‌نشانی و افزایش مشارکت واحدهای مختلف در امر اطفاء حریق در زمان وقوع حوادث و کمک به مصدومین احتمالی برگزار گردید.

نظرات