چهارشنبه 27 تیر 1403

مشارکت پرشور کارکنان فولاد کاوه در دور دوم انتخابات ر‌یاست‌جمهوری

مشارکت پرشور کارکنان فولاد کاوه در دور دوم انتخابات ر‌یاست‌جمهوری
مشارکت پرشور کارکنان فولاد کاوه در دور دوم انتخابات ر‌یاست‌جمهوری

همانند دور نخست، دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با اسقرار صندوق رای سیار در مسجد فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش برگزار شد. کارکنان SKS با حضور پرشور و غرورآفرین خود در محل اخذ آرا به وظیفه شرعی و قانونی خود یعنی حضور حداکثری و مشارکت در انتخابات عمل نمودند و رای خود را به صندوق انداختند.

نظرات