جمعه 4 خرداد 1403

تکنولوژی و کنترل ساخت

این بخش با هدف تجزیه و تحلیل روشهای ساخت و تولید قطعات، برنامه ریزی و نهایتاً بازرسی و کنترل ساخت قطعات تشکیل گردیده است. بدون شک ساخت قطعات با کیفیت، بدون ارتباط مستمر فی ما بین سازندگان و تیم مهندسی و تبادل دانش فنی بین این دو میسر نخواهد شد. ارتباط با دانش ساخت و اشراف به توانمندی های دستگاهها از سوی سازنده و همچنین اشراف کامل تیم مهندسی ساخت بر نحوه عملکرد تجهیز و همچنین دانش نحوه کنترل کیفی کالا با توجه به اشراف بر حساسیت های آن، می تواند موجب تولید کالایی کارآمد و بادوام گردد. پس از فرآیندهای مهندسی معکوس و مهندسی مجدد، بايد نشان داده شود كه قطعه قابل ساخت بوده و از نظر هزينه و زمان مقرون به صرفه مي باشد. يكي از مراحل اين فرآيند، تجزيه و تحليل ساختاري و قابليت اطمينان و بهينه سازي شكل هندسي قطعه و شبيه سازي روش ساخت آن است.