شنبه 5 اسفند 1402

مراحل تولید شمش

  • شارژ کوره (تغذیه)
  • ذوب
  • تصفیه
  • سرباره گیری
  • تخلیه مذاب
  • برگشت کوره
  • عملیات کوره پاتیلی (متالوژی ثانویه)
  • گاززدایی
  • ریخته گری مداوم