شنبه 5 اسفند 1402

واحدها و تجهیزات فولادسازی

 • واحد فولاد سازی (کوره قوس و پاتیلی) با ظرفیت اسمی سالانه ۱.۲۰۰ هزار تن فولاد مذاب برای تولید شمش
 • واحد ریخته‌گری مداوم شمش
 • سایت آهن قراضه وتجهیزات مربوط
 • سیستم حمل مواد فولاد سازی
 • سیستم جمع آوری گرد و غبار کوره های ذوب و پاتیلی
 • ناحیه تعمیرات نسوز فولاد‌سازی
 • سیستم تخلیه سرباره فولاد‌سازی
 • سیستم هوای فشرده فولاد‌سازی
 • سیستم تهویه هوا فولاد‌سازی
 • سیستم ارتباطات فولاد‌سازی
 • سیستم ایمنی وآتش نشانی فولاد‌سازی
 • واحداکسیژن با ظرفیت۷۵۰۰ متر مکعب در ساعت
 • پست اختصاصی برق
 • آزمایشگاه فولاد‌سازی