چهارشنبه 6 مهر 1401

مدیریت ها

مدیریت‌ها

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع علی حبیبی 076-31917507 7507 habibi@sksco.ir
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مقداد بنام 076-31917000 7000 m.benam@sksco.ir
مدیر مهندسی تحقیقات و تکنولوژی حامد سلطانی 076-31917097 7097 h.soltani@sksco.ir
مدیر مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه ها امین رحیمی 076-31915124 5124 rahimi@sksco.ir