دوشنبه 14 آذر 1401

کتب و مقالات

کد مقاله عنوان کتاب/ مقاله نام مجله/کنفرانس/ناشر سال چاپ
RD-Pa-98-0001 ریشه یابی سوراخ شدن مبدل حرارتی ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی و ارائه راهکار پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید 1398
RD-Pa-98-0002 ریشه یابی و بررسی علل شکست دیفیوزر فن سیستم غبارگیر فولادسازی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید 1398
RD-Pa-98-0003 ارائه روش نوین در تولید قطعه فیکسینگ از آلیاژ اینکونل 600 به صورت ریخته گری دقیق پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید 1398
RD-Pa-98-0004 بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد تاندیش در ریخته گری مداوم فولاد اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0005 شبیه سازی تاثیر ارتفاع مذاب در تاندیش ریخته گری پیوسته شرکت فولاد کاوه جنوب کیش اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0006 بررسی حلقه های مفقوده تکمیل زنجیره ارزش صنعت فولاد در استان هرمزگان اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0007 طراحی و ساخت تجهیزات تولید فولاد تمیز 1KP در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید 1398
RD-Pa-98-0008 مطالعه عددی تاثیر ارتفاع مذاب بر دینامیک سیال و حرارت در تاندیش شش خطه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0009 ریشه یابی مشکلات جرثقیل سقفی جفت پل حمل بیلت و بهبود عملکرد آن در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (بخش اول) سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0010 ریشه یابی مشکلات جرثقیل سقفی جفت پل حمل بیلت و بهبود عملکرد آن در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (بخش دوم) سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0011 تخمین آنلاین دمای تپ کوره قوس الکتریکی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی فازی سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0012 بررسی مدیریت سرمایه در الکتروموتورهای صنایع فولاد سازی با رویکرد بهبود مصرف انرژی سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0013 امکانسنجی استفاده از فیلترهای سرامیکی در ریخته گری مداوم فولاد سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0014 بررسی تاثیر پارامترهای موثر در فرآیند آبکاری کروم سخت فولاد ابزار بر خواص سطحی پوشش کرومی سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0015 بررسی وضعیت خوردگی منطقه جوشکاری شده فولاد زنگ نزن 304 در محلول MgCl2 سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0016 بررسی تاثیر ریز ساختار فولاد CK35 بر خواص خوردگی آن در محیط اسیدی سمپوزیوم فولاد 1398
RD-Pa-98-0017 تقویت شبکه آلومینیم ۵۰۸۳ با نانو تیوب کربن و ماتریکس دوگانه نانوتیوب کربن- نانو آلومینا توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی iMat 2019 1398
RD-Pa-99-0001 استفاده بهینه از پساب اسمز معکوس (RO) در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب 1399