دوشنبه 3 مهر 1402

پروژه های تحقیقاتی

کد پروژه تحقیقاتی حوزه/ معاونت ناحیه/ مدیریت عنوان پروژه توضیحات
RD-Po-97-0001 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی بهینه سازی و بومی سازی پمپ غبار گیر واحد آهن سازی خاتمه یافته
RD-Po-97-0002 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی طراحی، تحلیل و ساخت هنگر تاندیش خاتمه یافته
RD-Po-97-0003 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی ریشه یابی و افزایش طول عمر غلتک های ماشین کشاننده و صاف کننده (SW) فولادریزی خاتمه یافته
RD-Po-97-0004 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی بومی سازی ایمپلر پمپ HP واحد آب شیرین کن خاتمه یافته
RD-Po-98-0005 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی راه اندازی سیستم تزریق وایر در قالب جهت تولید فولاد های کم کربن (1KP) خاتمه یافته
RD-Po-98-0006 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی امکان سنجی، طراحی و ساخت گاید راهنمای جرثقیل سقفی خاتمه یافته
RD-Po-98-0007 فناوری مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی بررسی، تحلیل و بومی سازی پروانه پمپ واحد اکسیژن خاتمه یافته
RD-PO-99-0012 بهره برداری فولادسازی  مدل سازی و تحلیل ترمومکانیکی فلنج قالب سایزهای 150 و 200 به منظور ارائه راهکار جهت اصلاح طراحی قالب برای پیشگیری از نشتی آب در حال اجرا
RD-PO-99-0023 بهره برداری فولادسازی بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در تاندیش با استفاده از مدل سازی CFD در حال اجرا