شنبه 13 آذر 1400

کوره پاتیلی

مهمترین اهدافی که در کوره پاتیلی جهت تصفیه فولاد مذاب دنبال می شود عبارتند از :

 • آلیاژ سازی
 • همگن کردن مذاب (از نظر دما و ترکیب شیمیایی) توسط گاز خنثی آرگون یا نیتروژن است که به این عملیات متالوژی ثانویه می گویند
 • گوگرد زدایی
 • اکسیژن زدایی
 • اصلاح یا حذف آخالهای غیر فلزی متالوژی ثانویه بر اساس دو موضوع کیفی و اقتصادی پایه گذاری می شود.

نوع کوره پاتیلی باز و حرارت تحت اتمسفر انجام شده و همزنی مذاب توسط گاز خنثی صورت می پذیرد و همانند کوره قوس الکتریکی بازوهای نگهدارنده الکترود با مقاومت الکتریکی کم و ایجاد قوس الکتریکی با مذاب با حداقل اتلاف انرژی ساخته شده اند. میزان مصرف انرژی الکتریکی در واحد (LF)فاز یک فولادسازی در تراتس MVA30 و ماکزیمم توان MW22 و KWH/TON65 می باشد.
واحد کوره پاتیلی دارای نقش واسطه ای مابین واحدهای ذوب و ریخته گیری مداوم برای تضمین ریخته گری مداوم (سکوئینس) می باشد . مواد اولیه مورد استفاده در این قسمت عبارتند از :

 • آهک
 • کک
 • سایر سرباره سازهای نظیر بوکسیت و کلسیم آلومینات
 • فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز و ...)
 • الکترود
 • گاز آرگون و وایرهای CaSi ، Al

بسته به گرید تولیدی مصرف می شود.