شنبه 13 آذر 1400

سیستم غبار گیر

در راستای حفاظت از محیط زیست که یک مسئله مهم و حساس در کارهای صنعتی است، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در واحد فولادسازی دارای واحدی به نام سیستم غبارگیر است که دود و غبار حاصل از فرایند ذوب و تصفیه در کوره های قوس و پاتیلی، توسط کانالهای مخصوص و مجهز به سیستم های آبگرد(درمکانهای مورد نیاز) به این سیستم منتقل شده و در آنجا جمع آوری می شوند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کنند. خروجی سیستم غبار گیر مطابق استانداردهای محیط زیست بوده که به صورت آنلاین پایش می شود. نکته قابل توجه اینکه غبار حاصل از این سیستم در صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی و پتروشیمی قابل استفاده است.