دوشنبه 29 دی 1399

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره 99008-M ( اجرای عملیات لایروبی، لجن برداری، قلوه بتن و لاینینگ کف خور )

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
99008-M 1399/02/29 1399/03/10
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد انجام خدمات اجرای عملیات لایروبی، لجن برداری، قلوه بتن و لاینینگ کف خور مابین سایت فولادسازی و سایت احیاء خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/03/10 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: 
بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 
 
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88569660 - 021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.
 
تعداد بازدید: 208