جمعه 28 خرداد 1400

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۰۰۹-M ( تامین نیروی انسانی مورد نیاز )

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
۹۹۰۰۹-M 1399/03/07 1399/03/17 نوبت اول
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز  (1- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص ) و (2- تامین نیروی انسانی ساده و فنی جهت پاکسازی و نظافت صنعتی ) خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 99/03/17 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: 
بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88569660-021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.
 

**برای دریافت اسناد مناقصه بر روی فایل ضمیمه زیر کلیک نمائید.**

تعداد بازدید: 462