سه شنبه 6 آبان 1399

مناقصه

آگهی مناقصه شماره 99020 (خرید قطعات و تجهیزات دیزل ژنراتور)

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
99020 1399/04/11 1399/04/29 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به خرید قطعات و تجهیزات دیزل ژنراتور مورد نیاز خود، مطابق مشخصات و شناسنامه فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی :

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88569660 - 021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 484