سه شنبه 29 مهر 1399

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی ( انجام عملیات انتقال شمش صادراتی از شرکت به اسکله شهید رجایی )

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
99025 1399/04/28 1399/05/07 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر انجام عملیات انتقال 1.000.000  الی 1.300.000  تن محصول شمش صادراتی از شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به اسکله شهید رجایی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  99/05/07 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی :

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31916632 - 076 خانم مریدی تماس حاصل فرمایند.

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 601