یکشنبه 17 اسفند 1399

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره (T-99210) امور خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستوران ها

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/09/01 1399/09/16 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستورانهای خود از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 16/09/99 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس- شرکت فولا کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824-076 خانم عزیزی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 464