یکشنبه 17 اسفند 1399

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره (99253) تامین نوار نقاله آجدار جهت افزایش ظرفیت انتقال مواد

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/09/04 1399/09/16 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد نسبت به تامین نوار نقاله آجدار جهت افزایش ظرفیت انتقال مواد، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 99/09/16 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت به نشانی:

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس- شرکت فولا کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824-076 خانم امیدی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 305