مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره (99264) امور تامین نیروی انسانی ماهر و نیروی انسانی فنی و ساده

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/09/04 1399/09/15 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تامین 860 نفر نیروی انسانی ماهر جهت انجام (امور خدمات فنی, مهندسی,‌عمومی, آتشنشانی,‌فضای سبز, خدمات عمومی, اجرایی و تولیدی و متخصص) و تامین 200 نفر نیروی انسانی فنی و ساده جهت انجام (امورات پاکسازی و نظافت صنعتی) خود از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 99/09/15 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت به نشانی:

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس- شرکت فولا کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824-076 خانم عزیزی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 576