مناقصه

تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره (99265) امور خدمات نگهبانی, مراقبت و سازماندهی, کنترل نظم و مقررات

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/09/04 1399/09/30 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات نگهبانی, مراقبت و سازماندهی, کنترل نظم و مقررات , کنترل کلیه مبادی ورود و خروج , حفاظت و نگهداری از اموال و تجهیزات ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای مجوز رسمی از نیروی انتظامی پلیس پیشگیری و همچنین تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 99/09/15 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت به نشانی:

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس- شرکت فولا کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824-076 خانم عزیزی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 389