شنبه 13 آذر 1400

مناقصه

آگهی مناقصه شماره 14008 – T - تامین 1000 تن قراضه شرد شده درجه یک و 1000 تن قراضه سوپر ویژه جهت کارخانه فولادسازی

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
T-14008 1400/01/18 1400/02/05 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد تا نسبت به تامین 1000 تن قراضه شرد شده درجه یک و 1000 تن قراضه سوپر ویژه  جهت کارخانه  فولادسازی (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 05/02/1400 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم عزیزی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 219