جمعه 4 خرداد 1403

مناقصه

تامین کک پاتیل

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1401649 – T 1401/10/17 1401/11/12 تمدید نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKS) در نظر دارد تا نسبت به تامین کک پاتیل (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ  12/ 11/ 1401 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گزار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31912140 - 076 آقای بسیجه  و جهت نیاز به اطلاعات فنی  با شماره 09367993321 آقای مهندس سفلایی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 459