جمعه 4 خرداد 1403

مناقصه

تامین شیر آلات و شیر تخلیه هوا

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1401626 – T 1401/10/18 1401/10/28 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد تا نسبت به تامین شیر آلات و شیر تخلیه هوا (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ  28/ 10/ 1401 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گزار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31912140 - 076 آقای بسیجه  و جهت نیاز به اطلاعات فنی  با شماره 09171689593 آقای مهندس سهرابی نژاد تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 394