چهارشنبه 29 فروردین 1403

مناقصه

تامین 6ماهه ظروف مورد نیاز رستوران

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1401761 – T 1401/12/24 1402/01/17 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد نسبت به تامین 6ماهه ظروف مورد نیاز رستوران خود (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 17 /01/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و یا با شماره  09177604634 آقای مهندس ساربانی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 365