چهارشنبه 29 فروردین 1403

مناقصه

تامین انواع پیراهن و شلوار و لباس کار

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1401785 – T 1402/01/15 1402/01/24 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد تا نسبت به تامین انواع پیراهن و شلوار و لباس کار مورد نیاز (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تولید کنندگان واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 24/ 01/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گزار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم عزیزی  و جهت نیاز به اطلاعات فنی  با شماره 09125383565 آقای مهندس دادآفرین تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 363