شنبه 26 خرداد 1403

مناقصه

تامین لوازم حفاظت فردی

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1402132 – T 1402/02/23 1402/03/04 نوبت اول
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد تا نسبت به تامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 04/ 03/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند. لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09164280526 آقای مهندس عتیقه زاده و شماره 09364489880 آقای مهندس یزدان پرست تماس حاصل فرمایند.
تعداد بازدید: 316