شنبه 5 اسفند 1402

مناقصه

انتخاب پیمانکار تامین ماشین آلات ساعتی مورد نیاز فولادسازی

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1402995 – T 1402/11/16 1402/12/05 تمدید نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKS) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تامین ماشین آلات ساعتی مورد نیاز فولادسازی (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/ 12/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره عتیقه زاده آقای مهندس 31917275 - 076 تماس حاصل فرمایند.

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 179