سه شنبه 26 تیر 1403

مناقصه

انتخاب پیمانکار تامین ماشین آلات مورد نیاز واحد احیاء در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1402996 – T 1402/11/16 1402/12/05 تمدید نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKS) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تامین ماشین آلات مورد نیاز واحد احیاء جهت انجام خدمات تخلیه، بارگیری و جابجایی محموله های گندله، آهن اسفنجی، نرمه، مواد برگشتی و ضایعات، فرو آلیاژ ها، مواد اولیه فولاد سازی در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 5/ 12/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم امیدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09164280526 آقای مهندس عتیقه زاده خو تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 466