شنبه 5 اسفند 1402

مناقصه

تامین، تعویض و نصب قطعات و راه اندازی مجدد 2 دستگاه آسانسور

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1402983 – T 1402/11/16 1402/11/28 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKS) در نظر دارد نسبت به تامین، تعویض و نصب قطعات انحصاری و غیرانحصاری و راه اندازی مجدد 2 دستگاه آسانسور کششی به ظرفیت 1350 کیلوگرم در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
(مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28/ 11/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم امیدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره آقای مهندس سالاری 09215975591خو تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 184