شنبه 26 خرداد 1403

مناقصه

طراحی و ساخت و نصب آسانسور برای حمل مواد آهن سازی

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
14021042 – T 1402/12/12 1403/03/26 نوبت سوم

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKS) در نظردارد نسبت به طراحی و ساخت و نصب آسانسور برای حمل مواد آهن سازی(مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/ 03/ 1403 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش- دفتر حراست تسلیم و رسید دريافت نمايند. لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گزار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم امیدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09215975591 آقای مهندس سالاری و 09373743671 آقای مهندس خرم دل تماس حاصل فرمایند.

الزامات : بازدید از سایت و جلسه فنی قبل از اعلام قیمت الزامی است.

شرکت کنندگان باید دارای مجوز رسمی معتبر از مراجع ذی صلاح و نظام مهندسی در زمینه آسانسور باشند.

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 438